Wsparcie

Pragnienie podjęcia dzieła Oazowej Ewangelizacyjnej Wspólnoty Życia powstawało w naszych sercach na przestrzeni lat formacji w Ruchu Światło-Życie. Dopiero jednak misja do tworzenia takiej inicjatywy, zlecona 23 czerwca 2016 r. przez Ks. Abpa Adama Szala Metropolitę Przemyskiego, sprawiła, że pragnienie stało się rzeczywistością.

Obecnie, tę ideę możemy urzeczywistniać w dawnym domu rekolekcyjnym położonym w malowniczej wiosce Wrocanka k. Krosna. Dom wymaga kapitalnego remontu. W wyremontowanej części mieszkają 3 osoby (wraz z kapłanem), a w wynajętym na terenie parafii domu małżeństwo z dziećmi. Razem realizujemy dzieło, które przybrało nazwę: Wspólnota Miłosiernego Chrystusa Sługi.
Naszą misją jest modlitwa, służba ludziom oraz podejmowanie działań ewangelizacyjnych i duszpasterskich.
Wyremontowana została pierwsza część domu, bez większych środków materialnych, zdając się całkowicie na Bożą Opatrzność.
W obecnym czasie prowadzimy remont piętra naszego domu Wspólnoty.

Gorąco prosimy o modlitwę w intencji tego dzieła, a wszystkich zainteresowanych tą ideą, jak również chętnych do jakiejkolwiek pomocy, także materialnej, prosimy o kontakt.

Prosimy rownież o przekazanie 1.5% podatku.

”Tak bowiem jest: kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje , ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując  i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg”. 2 Kor 9, 6-7