Oaza Nowego Życia Ist. dla studentów i dorosłych – Medjugorie

Oaza Nowego Życia I stopnia

28 czerwca – 14 lipca 2022r.
(koszt 700 zł i  360 €)

Oazę prowadzi: Oazowa Wspólnota Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi (Archidiecezja Przemyska)

Zapisy

Rejestracja tel. – 575 291 190 
zaliczka: 700 zł
Prosimy o kontakt w razie pytań, wątpliwości czy problemów.

Wpłaty zaliczek:
Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Przemyskiej
nr. konta: 56 8642 1155 2015 1510 8199 0001
tytułem: Zaliczka ONŻ Ist. imię, nazwisko

Pozostałą część kwoty wpłaca się w autokarze.
Prosimy zapoznać się z „Podstawowymi informacjami”.