O Wspólnocie!

MIASTECZKO NIEPOKALANEJ JUTRZENKI WOLNOŚCI!


W malowniczej wiosce Wrocanka położonej koło Krosna znajduje się tworzące się Miasteczko Niepokalanej Jutrzenki Wolności a w nim dom, w którym realizuje się Dzieło Oazowej Wspólnoty Życia Miłosiernego Chrystusa Sługi. Wspólnota została powołana w 2016 roku przez J.E.ks. Arcybiskupa Adama Szala w ramach działalności Ruchu Światło – Życie Archidiecezji Przemyskiej. Wspólnota jest miejscem realizowania charyzmatu i duchowości Ruchu Światło – Życie.

W Domu Wspólnoty mieszkają Moderator ks. Daniel Trojnar, oraz Diakonia Stała, czyli ludzie, którzy zdecydowali się poświecić swoje życie na służbę kościołowi w Ruchu Światło – Życie: Animatorka Barbara Buszta, Animator Radosław Fiejdasz, a w wynajętym na terenie parafii domu, małżeństwo Beata i Karol Kubasowie z synami: Franciszkiem, Janem i Józefem. Oazowa Wspólnota Życia utrzymuje się z Opatrzności Bożej i prowadzonych dzieł ewangelizacyjnych, małżeństwo należące do Wspólnoty podejmuje zwyczajną pracę zarobkową.

Przy Wspólnocie formują się również: Oaza Dzieci Bożych, Oaza Nowej Drogi 1 st., Oaza Nowej Drogi 2 st., Oaza Nowego Życia 2 st., Oaza Dorosłych – Metanoia, Oaza Dorosłych – Effatha, Oaza Dorosłych – Efez, Oaza Dorosłych – Maranatha,  Krąg Domowego Kościoła św. Andrzeja Boboli. Łącznie stanowią około 70 osób.


Wspólnota posługuje modlitwą wstawienniczą, można korzystać z kierownictwa i wsparcia duchowego, spowiedzi, z indywidualnego prowadzenia podczas dni skupienia, rekolekcji weekendowych, jest również możliwość doświadczenia życia wspólnotowego dla osób z zewnątrz.

To idea życia pierwszych chrześcijan praktykowana również dzisiaj przez różne Ruchy katolickie i chrześcijańskie.

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki widział taką formę życia w Ruchu Oazowym, o czym wspomina w swoich pismach.