Aktualności

POŚWIĘCENIE FIGURY MARYI W ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA


W poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego Kościół obchodzi święto Najświętszej Maryi Panny – Matki Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie. Maryja jest Matką Kościoła, Wspólnoty, czyli Matką każdego z nas, nieustannie gotową nam pomagać. (więcej…)

APOSTOLAT MARGARETKA!

„Mówię do was jak brat, jak ksiądz, jak spowiednik. Każdego dnia módlcie się za nas, ponieważ jesteśmy słabi. Bez waszej pomocy nie możemy skutecznie głosić wam Ewangelii. Bez modlitwy nie możemy ze czcią sprawować Eucharystii. Przyjmijcie zaproszenie Maryi i wprowadźcie je w życie! Tylko w ten sposób możecie przeżyć wielkie i głębokie doświadczenie Kościoła. Zróbcie margaretkę dla swoich kapłanów”. ojciec Jozo Zovko (więcej…)

„DOKONAŁO SIĘ!”


„On wyrósł przed nami jak młode drzewo i jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał On wdzięku ani też blasku, aby chciano na Niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic. (więcej…)

ŻYCZENIA DLA MODERATORA OAZOWEJ WSPÓLNOTY ŻYCIA MIŁOSIERNEGO CHRYSTUSA SŁUGI – KSIĘDZA DANIELA TROJNARA


Wielki Czwartek, pamiątka Wieczerzy Pańskiej, stawia nam przed oczy Jezusa, Sługę „posłusznego aż do śmierci”, który ustanowił Eucharystię i Sakrament Kapłaństwa jako najwyższy znak swojej miłości. Jest to dzień doniosły i święty dla całego Kościoła, stajemy w obliczu wielkiej Tajemnicy naszej wiary, Tajemnicy powołania i wybrania. (więcej…)